Liten statusrapport gällande vad som pågår i partiet 

Diskussionerna går just nu heta på interna diskussionsplattformar inom Piratpartiet. 

Anledningen är bland annat beslut som togs på partiets vårmöte.

Frustrationen går dock generellt djupare än så. Vi misslyckades i valrörelsen. Vi står utan partiledare, vi står utan inriktning, och vår mötesplattform är inte inkluderande för majoriteten av våra medlemmar.

Piratpartiets partistyrelse är ytterst ansvarig för partiet. Så vad gör då vi som sitter i partistyrelsen åt detta?

Om vi börjar med misslyckandet i valrörelsen så ska vi försöka lära oss så mycket som möjligt från supervalåret för att säkra upp så vi inte gör om samma misstag samt tar till vara på det som faktiskt fungerade bra. För att lösa detta tillsatte förra årets partistyrelse en valutvärderingsgrupp. Denna grupp som jag själv är ansvarig för skulle ha levererat vår rapport redan i Januari, men vi har skjutit upp arbetet till fördel för annat arbete inom partiet och kommer istället leverera vår rapport till partistyrelsens fysiska styrelsemöte i slutet av Augusti.

Gällande partiledare står vi som bekant utan partiledare sen årsskiftet. För att hantera partiets löpande verksamhet tills vi löst valet av partiledare har vi i partistyrelsen utsett en partiorganisatör, Anton Nordenfur. 

Utöver det har vi en partiledargrupp som ska utreda hur en ideell partiledare ska jobba framöver och en stadgerevisionsgrupp som ska ta fram förslag på nya stadgar, vilket kommer påverka tillsättningen av partiledare. Båda dessa grupper ska enligt beslut på senaste partistyrelsemötet (protokollet därifrån inväntar en sista justering innan det kommer upp på hemsidan) leverera sitt till partistyrelsens styrelsemöte i början av Juni.

På det senaste partistyrelsemötet beslutade även vi i partistyrelsen att val av partiledare ska ske i höst på ett extra medlemsmöte om de nya stadgarna går igenom. Om arbetet inte blir klart, eller om stadgemotionen faller ska partistyrelsen genomföra en rådgivande medlemsomröstning gällande val av partiledare, som partistyrelsen förbinder sig att följa. Med andra ord, vi kommer ha en partiledare under Q3 eller Q4 2015.

Gällande inriktningen av partiet talar verksamhetsplanen om att vi ska börja prata mer politk i år, se mitt tidigare inlägg om frågan: http://mikaelholm.com/2015/05/10/angaende-piratpartiets-stallningstagande-om-sexkopslagen/

Innan höstmötet kommer därför partistyrelsen få till ett internt möte för att prata ideologisk utveckling. Min förhoppning är att vi sedan ska få till flera fysiska träffar för medlemmar att prata om detsamma. 

Som minimum ska jag se till att PP Uppsala bjuder in till ett parley i samband med höstmötet för att prata politik etc.

Avslutningsvis gällande mötesplattformen så finns det ett uppenbart behov av förbättring. Den stadgemotion som gick igenom under vårmötet i en andraläsning skapar en möjlighet till förändring där, vilket även den fortsatta stadgerevisionen kommer förbättra ytterligare.

Gällande det tekniska för mötesplattformen finns det utanför partistyrelsen lösa diskussioner om att titta på möjlighet till vidareutveckling av den nuvarande mötesplattformen samt att titta på Sverok’s system VoteIT. Där har vi dock en bit kvar innan vi är i hamn med något. Ett steg i rätt riktning är dock att jobba vidare med kommunikationen kring medlemsmötena. Mötespresidierna har tidigare haft så pass mycket jobb med att hantera de faktiska mötena att kommunikation runt om har blivit lidande. Jag hoppas att vi kan få till en stödfunktion runt mötespresidiet som kan hjälpa till med att nå ut till medlemmarna att det pågår ett möte, hur man deltar, och hjälp med att formulera motioner och yrkanden.

Vi har inom partiet ibland svårt att be om hjälp, eller generellt att efterlysa kunskap. Om något av det ovanstående verkar intressant och du gärna skulle vilja hjälpa till, tveka då inte att höra av dig till någon av följande personer:

Valutvärdering: Mikael Holm, mikael.holm@piratpartiet.se

Partiledargruppen: Leif Svahn, leif.svahn@piratpartiet.se

Stadgerevision: Anton Nordenfur, anton.nordenfur@piratpartiet.se

Ideologisk utveckling: Partistyrelsen, partistyrelsen@piratpartiet.se

Mötesplattform: Henrik Brändén (Mötesordförande), henrik.branden@piratpartiet.se och Magnus Andersson (Webbansvarig), magnus.andersson@piratpartiet.se

Om man istället hellre hjälper till med saker som medlemsservice och lokala föreningar går det bra att höra av sig till mig med då jag är ansvarig för båda.

Jag tar och jobbar vidare med partiet, jag hoppas att de flesta av er gör detsamma. Använd möjlig frustration till att förbättra partiet.

Den frustration gällande partiets fb-grupp och debattklimatet internt är något som jag ämnar ta upp i ett annat inlägg, jag vill inte genom inlägget ovan försöka skippa den problematiken, så jag vill passa på att nämna att jag delar frustrationen över vårt imellanåt hårda debattklimat och att vi givetvis måste jobba med att förbättra det avsevärt.